Welkom

Inschrijven schooljaar 2020-2021

vanaf 1 juni 2020NIEUW : HARP

Vanaf dit schooljaar kan je vanaf AMO 1 ook al instrumentles volgen!

Welkom bij JMA de Vlier.


We bieden muzikale vorming aan kinderen en volwassenen.

De nadruk ligt op het beleven van de muziek, het zélf spelen, zingen, musiceren...

en aldus zo de theorie onder de knie te krijgen.

Alle lessen gaan door in de lokalen van het VTI te Leuven.

Wij gebruiken de ingang via de Brabançonnestraat.


Er mogen géén auto's op de speelplaats!

Je fiets kan je er wel kwijt, onder het afdak van de Middenschool.


Klik hier voor contact informatie en locatie.

E-mail: devlier@hotmail.com

Tel: 0476 77 28 15 (tijdens werkingsuren)